domingo, septiembre 23, 2007

Refugio en el subsuelo del Ayuntamiento de Valencia.


La foto lo muestra, es el refugio construido en las dependencias del Ayuntamiento de Valencia, hoy, como se ve en la foto, sigue funcionando como almacen improvisado de archivos y carpetas múltiples. Lugar que debe ser recuperado para la memoria y para ese trayecto por la Valencia Republicana, que algún día forme parte de una recuperación normalizada del pasado y de nuestro patrimonio.

sábado, septiembre 08, 2007

Exposició a Náquera sobre el Cabeç Bord.


L'ajuntament de Náquera inaugurà una exposició sobre les fortificacions del Cabeç Bord. Aquesta exposició es mantindrá des de el 7 al 28 de setembre al saló de plens de l'Ajuntament. Mintjançant una sèrie de pannels s'eplica el procés de recuperació d'aquest patrimoni, així com la història d'aquestes trinxeres de la línia Puig Carasoles. També es poden visitar les posicions del Cabeç ja que s'ha elaborat un itinerari del que donarem notícia en aquest blog.

La població de Náquera albergà durant el periode de la guerra civil espanyola (36-39) una bona part del govern dirigit per Azaña i de l'Estat Major de l'exercit de Levante que defensaria Valencia en juliol del 38. Aquesta tasca de recuperació d'indrets i localitzacions de les seus del govern i d'alguns dels principals personantges de la contesa está duguent-se a terme a partir dels arxius municipals i les memòries orals, doncs només que felicitar per aquest treball de recuperació del que esperem veure properes iniciatives.