Licencia commons

Licencia de Creative Commons
Fortificacions i trinxeres del País Valencià by José V. Durbán Aparisi is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional License.

miércoles, febrero 01, 2012

Parc Natural del Túria. Vicerrectorat de Participació i Projeccio Territorial.

Des del Vicerrectorat de Participació i Projecció Territorial i amb el suport de la Coordinadora dels Boscos del Turia s'ha confeccionat una exposició itinerant sobre el Parc Natural del Turia.
Els assistents davant l'explicació del projecte per el coordinador de la mostra.

Un moment de la presentació.

Un dels panels realitzats.

El passat 24 de gener de 2012 queda inaugurada dita exposició a la sala d'exposicions del Teatre Ferrandis de Paterna. Aquesta exposició caminara per diverses poblacions per tal de mostrar, des de distintes perspectives, la riquesa i les problemàtiques d'aquest espai natural. Des de la contaminació lumínica, fins les espècies endèmiques o la problemàtica de les aigües, han estat analitzadas per un grup d'especialistes, majoritariament universitaris, coordinats pel professor i pressident de la coordinadora Angel Morales.
L'acte d'inauguració hi assistiren diverses autoritats universitaries i municipals, técnics de les oficines del parc, un nombros grup de representants de la coordinadora i públic.
Aquesta iniciativa es vol completar amb els parcs de la Calderona i l'Albufera de València. Tots tres parcs són representatius de la diversitat geogràfica i territorial dels voltants de la ciutat de València. Apuntem la idea i la necessitat de crear un corredor entre aquestos parcs. De moment, el del Turia i l'Albufera ho serien facilment mitjançant el corredor del Turia per Pinedo i el Saler. Respecte de la Calderona hi han suficients elements comuns i la possibilitat d'establir itineraris monogràfics o interdisciplinars, pero també a travers de les antigües vies pecuàries. Tot un passat i tot un present.
Una demostració, també, de que, fins i tot en temps de crisi, la coordinació i el treball poden donar fruits ben interessants.
Els panels guarden  un record del patrimoni oblidat de la guerra civil en aques territori. Una bona mostra que la Universitat i la Coordinadora han sabut replegar. Un patrimoni en molt casos desconegut, pero que es fa palés mitjançant aquesta exposició.