domingo, enero 01, 2012

Rememorar un passat, conservar el patrimoni.

Imatge del 2008, es pot observar la porta d'accés amb matorral i en fotografies posteriors la desaparició i erosió de la sobre porta en el lateral dret.


Foto corresponent a 2008.
El 2013 celebrarem el 75 aniversari de la batalla de València. Ja sabem que iniciem el 2012, però potser que calga, amb anticipació preparar, amb temps suficient la seua revisió. Tenim any i mig, temps per a pensar les coses, no massa temps, però. Cal organitzar activitats i accions al voltant d'aquest patrimoni per tal que arrivem al 2013 amb un cúmul d'objectius de recuperació que passe per tot allò que contempla la Llei de Patrimoni Valencia, les iniciatives de les Corts Valencianes, i les propostes de les Universitats i el Consell Valencià de Cultura. Cal recuperar i fer viu aquest patrimoni. I cal fer-ho ara perquè al contrari no ho farem mai. Cal que aprofitem una data com la del 75 aniversari que ens podria servir de referent. I no serà cosa només de les institucions, cal una implicació de les persones, dels ciutadans i ciutadanes que estem per la tasca de la recuperació del patrimoni valencià relacionat amb la guerra civil. Cal que entre tots fem un pla d'actuació per tal d'aconseguir aquest objectius.
Imatges del desembre de 2011, a la dreta de la porta ha desaparegut el matorral i el sobrecobertor del bunker comença a erosionar-se danyant el mur de formigó.
Un altra toma del mateix mur lateral en 2011.

Les erosions per dins el bunker.


Aquest mati, nou d'any hem visitat les trinxeres de la Vallesa, el grau de deteriorament és palés. La pressió sobre aquest paratge que s'ha conservat com a Parc ha fet que el nombre de visitants haja augmentat. Però això que és positiu, comporta una sèrie de problemàtiques. Si la gent no sap que les trinxeres i fortificacions de la Vallesa tenen una història i un passat. Si la gent no conèix el que ha significat la lluita veinal i ciutadana per aquest paratge, no serà conscient i es produiran probles respecte de la utilització pública d'aquest paratge. Per a nosaltres el benefici ha de ser públic, però també social. I això comporta responsabilitat dels ciutadans i compromisos de les administracions. En les fotografíes que acompanyen aquest blog us mostrem una xicoteta eixemplificació de les destrosses que aquest ús incívic estan produïnt en els bunkers i les trinxeres, destrucció d'algunes parts de les troneres, perill d'erossió que acabarà afectant als murs, etc. Totes aquestes senyals de deteriorament no hi estaven presents. Els últims anys, aquest deteriorament va en augment. Es just que les administracions locals també prenguen mesures informatives i formatives. Actuacions mediàtiques i un pla específic en el que tots ens impliquem.