martes, diciembre 01, 2009

San Antonio de Benagéber es suma a la iniciativa de Catalogar la Línea Puig Cara-sols.

L'Ajuntament de Sant Antoni de Benaixever s'ha sumat a la proposta de catalogació de la línea defensiva de la guerra civil española a les proximitats de València: la línea Puig Cara-sols. Aquesta iniciativa de catalogar com a bé de relevància local ha de ser acollida amb la felicitació de tots aquells que hem sol.licitat la seua salvaguarda des de fa varios anys.
Ara fa dos, acompanyarem al propi regidor Pedro del Baño a fer una visita in situ i explicar-li la importància de la documentació trobada i de les restes que s'hi troben al seu municipi. Sembla ser que allo fos una primera aproximació i que ara la decissió de Paterna és el que els ha dut a portar al ple la proposta de catalogació.
Dit aixó hem d'apuntar alguna cosa. En primer lloc ens sembla insuficient la iniciativa si no va acompanyada d'un estudi serios de la línia al seu pas per San Antoni. Volem dir que no ens val que siga nomes la iniciativa local la que avale aquestos catàlegs. Está en marxa una proposta de documentació de tota la línia que du la Direcció General de Patrimoni Valencià a iniciativa de la Coordinadora. Está l'aval del Consell Valencià de Cultura i de la Universitat de València, per a que la línia siga considerada BIC, están els estudis de camp realitzats pels estudiosos del tema.
¿Tindrá en compte tot això l¡Ajuntament ? o voldrá basar-se nomes en un informe tècnic local per a determinar el valor de les seues troballes?
No si cansarem de repetir-ho. La línia es un conjunt, la llei Valenciana de Patrimoni Cultural reconeix la figura de lloc històric per aquestos casos. Es posible catalogar un niu d'ametralladores sense tenir en compte el conjunt? Aplicant la metàfora, té el mateix valor una roda de molí que una roda de moli ficada dins el seu engranatje?

Doncs, felicitacions a l'Ajuntament, però reflexió sobre les decissions que es prenguen.