jueves, enero 03, 2013

Els treballs en pedra seca i les fortificacions valencianes de la guerra civil.

 Fotografia 1. Treball agrari de separació de bancals. Nogueruelas 2012.
 Fotografia 2. Parcel.lació agrària semiderruida. Nogueruelas 2012.
 Fotografia 3. Parapet defensiu en la cota 1176. Rubielos de Mora 2012.
Fotografia 4. Niu d'ametralladores al Vertice Caballo. Nogueruelas 2012.
 
Els treballs de realització de les forticacions valencianes en el perióde de la defensa de València (que va anar segurament el moment més àlgid de la seua construcció)són singulars des de molts punts de vista. En altres ocasions hem parlat del seu valor patrimonial i històric. El simple treball, aparentment més immediat i necessari de la seua construcció, planteja no solament coneixements d'enginyeria militar i estratégia política. La participació popular en la seua construcció va aportar entre unes altres cuses coneixements lligats directament la la vida quotidiana dels soldats i al seu arrelament en el territori europeu. Un exemple notori, són les construccions en pedra seca que tant s'han utilitzat per a la realització de "calçades", murs, bancans o casetes de pedra seca. Aquests coneixements, que cabrien dins de l'estudi de l'etnologia , es van aplicar per onsevulla en la construcció de les trinxeres, parapets, nius, casetes del soldats, etc.
En les fotografies vam mostrar alguns exemples de la construcció en pedra seca per a ús agrícola en les comarques del baix Teruel (Nogueruelas) i l'aplicació d'aquestes tècniques a l'entramat de trinxeres i nius de metralladores. Baste comparar la similitud de tasques, realitzacions agráries a pocs quilòmetres, fins i tot metres de les defenses de les cotes.

No hay comentarios: