lunes, abril 15, 2013

Visita a les trinxeres de la Vallesa en el 75 aniversari de la Batalla de Levante.

Ahir, 13 d'abril, s'inicià el cicle d'excursions amb motiu del 75 aniversari de la batalla de Levante amb una excursió a la Vallesa a la que hi assistiren més d'una cinquentena de persones.
Les associacions de la zona, la Coordinadora dels boscos de les riberes del Turia, l'associació ARPA  Paterna i l'associació Ateneo SAB valoravem molt positivament la iniciativa i l'assistència del nombrós públic.
Inicià l'acte Antonio Moreno, de la associació Apropat al patrimoni, qui ha promogut la iniciativa junt amb les altres organitzacions, explicant la importancia de la protección d'aquest patrimoni i anuncià la resta de les excursions i activitats. La mes propera setmana vinent amb la visita a la València republicana.
La visita a una part dels restes de la línea de defensa Inmediata a Valencia tingué una durada de aproximadament 3 hores i va ser seguida amb gran interés per tot el personal assistent. En finalitzar la visita una part dels assistents comentaven el gran interés cultural, social, turístic d'aquest patrimoni i com la seua posada en valor podría donar com a resultat una reactivació económica en la zona. Generar un turisme educatiu i cultural de baix impacte sobre el medi i tammateix de gran interés històric. Sen faran raons les autoritats?
D'altra part, una vegada més comprobarem l'estat de deririorament i abandó d'aquest patrimoni, que corre el perill de destrucció en tant que no està protegit degudament per l'administració autonómica i local.
 Fotografies de la marxa del 13 d'abril de 2013, autor Antonio Moreno.
 

No hay comentarios: